Maskiner for skorindustrin

Den snabba och medelstora industrin behöver maskiner för att läsa. Maskiner kan vara olika, de behöver bara vara en gemensam sida. De måste vara ett dokument och beviljas av Office of Technical Inspection för produktion. Dessa två krav är absolut nödvändiga.Vad händer om certifieringen av maskinen inte inträffade om de orsakade den, som bevis på grund av maskinens ålder (det gjordes i år om sådana förhållanden inte skulle existera, eller om säljaren inte gav oss ett bra certifikat?

Eftersom vi inte har ett certifikat kan vi bevilja det till maskinen. I denna plan bör du hitta ett företag som använder rätten att bevilja ett certifikat. Maskincertifiering föregås av en noggrann analys av de diagram som står till vårt förfogande. Det finns sedan elektriska, konstruktions-, pneumatiska och hydrauliska system som bör erhållas med tillhörande dokumentation. Om vi ​​inte har sådan dokumentation, skulle det vara nödvändigt att ha ett certifierat företag som reproducerar schemat (en sak, att reproducera idéer blir dåligt dyra, och om vi någonsin köper en maskin utan diagram, låt oss tänka två gånger. Efter analys av dokumentationen, om det inte finns några hinder för detta, sker certifiering.Maskincertifiering är därför bara det första steget på vägen att uppnå en 100% säker maskin. Efter certifiering föreslår jag att bjuda in kontoret för teknisk inspektion för en inspektion. Om Office of Technical Inspection tillåter det, kan vi låta anställda arbeta på maskinen. Men om vi föredrar att vara en garanti för att vår organisation är ordentligt säker föreslår jag att granska små eller väsentliga krav.Maskincertifiering och revision av minimikrav och revisioner av väsentliga krav är därför aktivitetsnivån ofta den enda med samma namn. Vid granskning av minimikraven eller de väsentliga kraven utförs liknande kontroller som vid certifieringen. Alla tillverkares system och dokumentation ställs och instruktioner och lösningar som garanterar arbetsplatsen undersöks. Många företag spelar en sådan metod att om de ser några brister eller brister i oss, kommer de själva att föreslå förändringar och förändringar, som lider av OHS-förbättring.